How You Can Help

Sponsor een dier
Bij AEZA is het mogelijk een dier te sponseren. Als u in een dier van AEZA bent geïnteresseerd, maar U kunt hem niet adopteren (b.v. door te weinig ruimte thuis) kunt u aan hun maandelijkse uitgaven bijdragen en zorgen dat zij een beter leven hebben dan voorheen.
De sponsor draagt dan samen met AEZA bij aan de zorg en de kosten van het geselecteerde dier. U vult dan de vorm van de sponsoring in of u klikt op de sponsorknop en draagt als volgt bij:
— maandelijkse betaling door de sponsor van 10 euro
—promotie van het dier en hulp bij het zoeken naar een nieuwe eigenaar

Het dier zal altijd toebehoren aan AEZA en haar vertegenwoordigers, die verantwoordelijk zijn voor het dier.

Het is uw recht als sponsor om periodiek in kennis gesteld te worden door AEZA over de gezondheid en dagelijkse leven van het dier.

Wat betreft zijn adoptie: AEZA zal de sponsor onmiddellijk informeren in geval van adoptie en bespreken of de sponsor een ander dier van AEZA wil sponsoren.